Tag: ໝໍໄທຊ່ວຍຄົນລາວ

16th November 2019 0

ອີກອາທິດດຽວກໍໄດ້ກັບລາວແລ້ວ ຄົນເຈັບຄົນລາວທີ່ທ່ານໝໍໄທລະດົມທຶນຊ່ວຍຊີວິດໄວ້

By Admin

ເປັນເລື່ອງດີໆລະຫວ່າງປະເທດໃນຍາມເຈັບເປັນ ທີ່ຖືກກ່າວເຖິງຫຼາຍທີ່ສຸດ ກັບກໍລະນີຄົນລາວທີ່ເຈັບປ່ວຍໜັກ ແຕ່ບໍ່ມີເງິນຮັກສາຕໍ່ແຕ່ ດ້ວຍຈັນຍາບັນຂອງໝໍທີ່ເຫັນຄົນເຈັບເປັນຕ້ອງຊ່ວຍໃຫ້ເຖິງທີ່ສຸດ ບໍ່ໄດ້ຫວັງພຽງເງິນທອງ ໄດ້ໝໍຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານຄືປະເທດໄທຊ່ວຍຊີວິດໄວ້ ປັດຈຸບັນອາການດີຂຶ້ນຫຼາຍ ແລະ ຄາດວ່າອີກພຽງອາທິດດຽວກໍສາມາດກັບບ້ານລາວໄດ້. ທ່ານໝໍຢູ່ໂຮງໝໍ ມຸກດາຫານ, ປະເທດໄທ ໄດ້ອອກເງິນມາຮັກສາຄົນເຈັບຄົນລາວທີ່ເປັນພະຍາດ ເມລີອອຍ (Melioidosis ຫຼື ພະຍາດປອດບວມ) ທີ່ໄດ້ໄປປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ ມຸກດາຫານ…