Tag: ໝາກ ປຮິ່ນ

22nd December 2019 0

ວ້າວ ໜຸ່ມຫຼໍ່ ໝາກ ປຣິ່ນ ພະເອກຊ່ອງ 3 ໄທ ທ່ຽວ ພູຜາມ່ານ

By Admin

ຫຼັງຈາກທີ່ເປີດບໍລິການ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ນັບວ່າມີນັກທ່ອງທ່ຽວ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ສໍາລັບ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ພູຜາມ່ານ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ທີ່ທ້າທາຍ . . . . ຫຼ້າສຸດ ໜຸ່ມ ໝາກ ປຣິ່ນ ນັກສະແດງຊ່ອງ 3…