Tag: ໝາກ​ເຕີຍ​ໜາມ

29th January 2021 0

ເຫັນແຕ່ຄົນອື່ນເປັນຕັບ ແຕ່ບໍ່ຄິດວ່າຊິໄດ້ປົວຕົນເອງ ເອົາໜາກເຕີຍໜາມປ່າ​ມາ​ປົວ ໄດ້​ຜົນ ລອງ​ເບິ່ງ​ເລີຍ​ຕາມ​ນີ້

By Admin

​ຈາກ​ໂພ​ສ ຄຳຄົມທະຫານ ໂພ​ສວ່າ: ເຫັນແຕ່ຄົນອື່ນເປັນຕັບແຕ່ບໍ່ຄິດວ່າຊິໄດ້ປົວຕົນເອງ ໃຜເປັນຕັບ (ທຸກຊະນິດ) ທີ່ທາງໂຮງໜໍບໍ່ຮັບ ຂໍແນະນຳໃຫ້ເອົາໜາກເຕີຍໜາມປ່າດີບໆມາຕົ້ມກີນນ້ຳມັນຫາຍຂາດໄດ້ພາຍໃນສາມສີ່ໜໍ້ . ເອົາມາສັບເປັນສີ່ປ່ຽງນຳມາໃສ່ໜໍ້ຕົ້ມດີຫຼາຍຫລືເປັນໂຕແຫ້ງກະດີ..​ລົດຊາດຫອມ ​ກີນງ່າຍ ບໍ່ຝ່າດບໍ່ຄົມ(ຕົວຢາແກ້ຕັບທຸກສະນິດ)ຫາຍຂາດດີແທ້ເດີ ແຊ໌ສບອກຕໍ່ກັນໄປໄດ້ບຸນ