Tag: ໝາກ​ກ້ຽງ

2nd January 2021 0

ຍີ່ປຸ່ນ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ຜະລິດຫມາກກ້ຽງ ຮູບຊົງ 5 ຫຼຽມ ໄດ້​ແລ້ວ

By Admin

ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເບິ່ງຄືວ່າ ບໍ່ຄ່ອຍນິຍົມ ໝາກໄມ້ທີ່ເປັນຮູບຊົງກົມ ຫຼາຍປານໃດ, ໂດຍໃນໄລຍະຫຼາຍປີ ຜ່ານມາ ທ່ານອາດຈະເຄີຍພົບເຫັນ ການພັດທະນາ ໝາກແຕງໂມ ໃຫ້ເປັນຮູບຊົງ 4 ຫຼຽມ, ຮູບຊົງຫົວໃຈ ເພື່ອງ່າຍໃນການຈັດເກັບ ຂົນສົ່ງ ແລະ ເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າສິນຄ້າ. . ຫຼ້າສຸດ…