Tag: ໝາກອືພັນບັດເຕີນັດ

11th December 2019 0

ປູກໝາກອືພັນບັດເຕີນັດ 1 ໄລ່ ພຽງ 3 ເດືອນ ເກັບຜົນຜະລິດຂາຍ ລາຍໄດ້ຫຼັກປະມານ 30 ລ້ານກີບ

By Admin

ໝາກອຶພັນບັດເຕີນັດ ເປັນໝາກໄມ້ໃນກຸ່ມຂອງ Cucurbita moschata ມີຮູບຊົງຄ້າຍຄື ໝາກນໍ້າເຕົ້າ, ມີລົດຊາດຫວານ, ມັນ; ມີສີເຫຼືອງອ່ອນ ແລະ ສີສົ້ມ ໂດຍມີແກ່ນມີເບື້ອງລຸ່ມຂອງໝ່ວຍ ເມື່ອຜ່າອອກມາແລ້ວ ຈະຄ່ອຍໆປ່ຽນເປັນສີສົ້ມເຂັ້ມ ແລະ ມີລົດຊາດຫວານຂຶ້ນ. ທ່ານ ນາງ ທາຣິກາ ວົງນ້ອຍ…