Tag: ໝາກກີວີ

23rd November 2019 0

ສາວໆຫ້າມພາດ! “ກີວີ” ສຸດຍອດໝາກໄມ້ບໍາລູງຜິວພັນ, ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມອ້ວນ

By Admin

ກີວີ ເປັນໝາກໄມ້ທີ່ຂຶ້ນເຊື່ອໃນເລື່ອງການຫຼຸດຄວາມອ້ວນ ເພາະໃນໝາກມີໄພເບີ້ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ອິ່ມໄວ ແລະ ດົນ, ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ຫຼາຍຄົນອາດບໍ່ທັນຮູ້ ເພາະມັນຍັງສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດ ຫຼື ຮັກສາພະຍາດໄດ້ນຳອີກ ກີວີ ມີສັບພະຄຸນໃນການເສີມສ້າງພູມຄຸມກັນໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ, ຊ່ວຍຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະໄດ້ສູງ ແລະ ສາມາດຫຼຸດຈຸດດ່າງດຳໄດ້; ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເສື່ອມສະພາບຂອງເຊວໃນຮ່າງກາຍ, ຊ່ວຍການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດໄດ້ດີ, ປ້ອງກັນໄຂມັນອຸດຕັນໃນເສັ້ນເລືອດ…