Tag: ໜິວ

12th June 2021 0

ຕົ້ນຢາປົວຫນີ້ວໄຂ່ຫລັງ ຫນິ້ວບີ ດ້ວຍຕົ້ນອັນນີ້

By Admin

ເຄີຍເຫັນບຊ່ ຕົ້ນອັນນີ້ ໃຜຮູ້ຊື່ບອກແນ່ ເປັນຕົ້ນຢາປົວຫນີ້ວໄຂ່ຫລັງ ຫນິ້ວບີ ວິທີໃຊ້ ລ້າງຕົ້ນຢາສະອາດ ຕັດສັ້ນ ຕາກແຫ້ງ ມື້1ເອົາ 10-30 ກລັມ ຕົ້ມກັບນ້ຳ 500 ມລ ຕົ້ມໃຫ້ນ້ຳຍັງເຫລືອ 250 ມລ. ແບ່ງເປັນ3ເທື່ອກິນໃນມື້ ນອກຈາກນັ້ນ…