Tag: ໄຫຫິນ

16th November 2019 0

ສຸດທຶ້ງ!!! ພົບໄຫຫິນແຫ່ງໃໝ່ ໃນເມືອງພູຄູນ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

By Admin

ປະເທດລາວ ເປັນໜຶ່ງໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍພູຜາ, ປ່າໄມ້ ທຳມະຊາດ ແລະ ມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ງົດງາມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ເຊິ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມເປັນຊາດລາວຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ສະຖານທີ່ແຫ່ງຕ່າງໆ ທີ່ສຳຕັນ ກໍ່ມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາຍາວນານ ຕັ້ງແຕ່ກຳເນີດອານາເຂດ ໃນອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງໃຍເມື່ອກ່ອນ ກໍ່ຄື…