Tag: ໄຫວ້​ເຈົ້າ​ທີ່

25th December 2020 0

ຂໍ​ຂະ​ມາ​ເຈົ້າ​ທີ່​ກາງ​ເຮືອນ ເຮັດ​ກ່ອນ​ໝົດ​ປີ ຊີ​ວິດ​ຈະ​ພົບ​ແຕ່​ໂຊກ​ລາບ ເຮັງໆ ໝານໆ

By Admin

ຂໍຂະມາ ບູຊາເຈົ້າຖິ່ນເຈົ້າຖານອ້ອມເຂດເຮືອນ ເຮັດກ່ອນຫມົດປີ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດສະດວກສະບາຍ. ບູຊາເຈົ້າຖິ່ນເຈົ້າຖານຢູ່ເຂດອ້ອມເຮືອນ ນັ້ນມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນໃນເຮືອນມີຄວາມສຸກ,ມີໂຊກມີລາບ ແລະມີສິ່ງດີໆເຂົ້າມາໃນຄອບຄົວ. ບາງຄົນອາດເຄີຍບູຊາ ແຕ່ສານພະພູມ ເຊິ່ງບໍ່ເຄີຍບູຊາເຈົ້າຖິ່ນເຈົ້າຖານ ໃຫ້ຟ້າວພາກັນເຮັດ. ເພາະວ່າມັນເປັນອັນລະພາກສ່ວນກັນ ບໍ່ຄວນບູຊາຮ່ວມກັບ ຄວນບູຊາແຍກອອກຕັ້ງຫາກ. ເຈົ້າຖິ່ນເຈົ້າຖານຈະຢູ່ໃນເຮືອນ ຫລືໃນອາຄານນັ້ນ, ເຊິ່ງຈະເປັນການປົກປ້ອງຄົນພາຍໃນເຮືອນ. ວິທີເຮັດນັ້ນຕ້ອງມີຫຍັງແດ່ ມາຕິດຕາມໄປນຳກັນເລີຍ. ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກະກຽມ…