Tag: ໄວຣັສ ໂຄໂຣນາ

27th January 2020 0

ຍັງຫາສາເຫດວ່າເຊື້ອໄວຣັສ ໂຄໂຣນາ ຕິດຈາກສັດສູ່ຄົນໄດ້ແນວໃດ

By Admin

ເປັນບັນຫາ ແລະ ເລື່ອງທີ່ທົ່ວໂລກຕ່າງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບໄວຣັສ ໂຄໂລນ່າ ຫຼື ພະຍາດອັກເສບປອດສາຍພັນໃໝ່ ທີ່ຫຼາຍໆຄົນຄິດວ່າຕົ້ນເຫດແມ່ນມາຈາກເຈຍ ແຕ່ວ່າຮູ້ການວິນິໄສຂອງ ຜູ້ຖອດລະຫັດພັນທຸກໍາ ຫຼື ກໍາມະພັນຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວຄົນທໍາອິດໃນໄທທີ່ກ່າວວ່າ: “ໄວຣັດໂຄໂລນາສາຍພັນໃໝ່ 2019” ນອກຈາກປະເທດຈີນຄົນທໍາອິດຊີ້ ເຊື້ອ ຄືກັບໂຕເຈຍ 96 %, ແຕ່ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຈາກໂຕເຈຍມາຕິດໃສ່ຄົນນັ້ນມາໄດ້ແນວໃດເທື່ອ ຜູ້ຖອດລະຫັດພັນທຸກໍາ…