Tag: ໄວຣັດໂຄໂຣນາ

10th February 2020 0

ສຸດຍອດ ! ໂຮງໝໍຈຳປາສັກໄດ້ກະກຽມໃນການກັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຈາກເຊື້ອໄວຣັດສາຍພັນໃໝ່ຢ່າງດີ

By Admin

ສຸດຍອດ ! ໂຮງໝໍຈຳປາສັກໄດ້ກະກຽມໃນການກັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງກໍລະນີ ພະຍາດອັກເສບລະບົບຫາຍໃຈຮຸນແຮງ, ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່(Novel corona virus) ຢ່າງດີເລີດ ! ເນື່ອງຈາກວ່າເຊື້ອ corona virus ເປັນສາຍເຫດສຳຄັນກໍ່ໃຫ້ເກີດອັກເສບລະບົບຫາຍໃຈຮຸນແຮງ ແລະ ກະທັນຫັນເຊີ່ງມີໄລຍະບົມເຊື້ອໃນຄົນ ພາຍໃນ 14 ວັນ,…