Tag: ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ

21st April 2020 0

ແບບຢ່າງທີ່ດີຈາກ ປະເທດມຽນມ້າ ​ການ​ເວັ້ນໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ທີ່​ຕະຫຼາດ

By Admin

ແບບຢ່າງທີ່ດີຈາກ ປະເທດມຽນມ້າ ​ການ​ເວັ້ນໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ທີ່​ຕະຫຼາດ ເວັ້ນ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ໄດ້​ດີ ບໍ່​ແອ​ອັດ ຫຼຸດ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ການ​ກະ​ຈາຍ​ເຊື້ອ