Tag: ໄຟໄໝ້ກຸດຕິ ບ້ານນາເຫຼັກ

12th March 2020 0

ກ້ຽງທັງຫຼັງ! ໄຟໄໝ້ ກຸດຕິວັດບ້ານນາເຫຼັກ ຄາດເສຍຫາຍກວ່າ 200 ລ້ານກີບ

By Admin

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ມີນາ 2020 ນີ້, ໄດ້ເກີດເຫດການໄຟໄໝ້ ກຸຕິວັດສຸລິຍານຸພາໂວ ມັງຄະຣາມ (ວັດນາເຫຼັກ), ບ້ານນາເຫຼັກ ເມືອງ ແລະ ເມືອງສາລະວັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໄຟໄໝ້ກຸດຕິໝົດກ້ຽງ ທັງຫຼັງ. ໜ່ວຍງານດັບເພີງແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ເຂົ້າສະກັດໄຟ ບໍ່ໃຫ້ລຸກລາມໄປບ່ອນອື່ນ. ພຣະອາຈານ ສົມເດັດ…