Tag: ໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 3

25th April 2020 0

ຊົມເຊີຍ! ໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 3 ມອບເງີນ 50 ລ້ານກີບ ຊ່ວຍແຂວງໄຊສົມບູນ ຕ້ານໂຄວິດ-19

By Admin

ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບຫຼາຍປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ພວມປະເຊີນໜ້າກັບການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ຊຶ່ງມັນໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນໃນທາງລົບ ຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງມວນມະນຸດໂລກ ໃນຫຼາຍໆປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ແຂວງໄຊສົມບູນ ກໍພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂອງຄວາມສ່ຽງດັ່ງກ່າວ. ຕໍ່ກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກ່າວມານັ້ນ ແຂວງໄຊສົມບູນ ກໍໄດ້ຮີບຮ້ອນສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕອບໂຕ້ ແຕ່ຫົວທີ ໂດຍນໍາໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໂດຍທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ຕ່າງກໍໃຫ້ການຮ່ວມມື…