Tag: ໄຊຍະປິດດ່ານປະເພນີ

18th March 2020 0

ຕາມມາອີກແຂວງ! ໄຊຍະບູລີ ສັ່ງປິດດ່ານປະເພນີ 9 ແຫ່ງທົ່ວແຂວງ ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

By Admin

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ປະກາດແຈ້ງປິດດ່ານປະເພນີເຂົ້າ-ອອກ ປະເທດຊົ່ວຄາວ ຈຳນວນ 9 ດ່ານ ຖັດຈາກແຂວງຫົວພັນ, ເຊກອງ, ອັດຕະປື ແລະ ຜົ້ງສາລີ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ສຳລັບດ່ານສາກົນຈຳນວນ 4 ດ່ານຄື: ດ່ານສະກົນຂົວມິດຕະພາບນ້ໍາເຫືອງ (ເມືອງແກ່ນທ້າວ); ດ່ານສາກົນພຸູດູ່ (ເມືອງປາກລາຍ);…