Tag: ໄຊຍະບູລີ 1970

2nd March 2020 0

ຍ້ອນອະດິດເບິ່ງຮູບພາບເກົ່າຂອງເມືອງເງິນແຂວງໄຊຍະບູລີ ເມື່ອປີ ຄສ 1970

By Admin

ຍ້ອນອະດິດເບິ່ງຮູບພາບເກົ່າຂອງເມືອງເງິນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເມື່ອປີ ຄສ 1970 ຂອງເດືອນ ພະຈິກ ຖ່າຍໂດຍທ່ານ Benson, Frederic C ເມືອງເງິນ ເປັນເມືອງຫນຶ່ງທີຂຶ້ນກັບແຂວງໄຊຍະບູລີ ເປັນເມືອງທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບ ອຳເພີສະເຫຼີມພຣະກຽດຂອງພຣະຣາຊອານາຈັກໄທ . ເມືອງເງິນແມ່ນເປັນເມືອງທີມີດ່ານສາກົນນ້ຳເງິນ ເຊິ່ງເປັນປະຕູເຂົ້າ-ອອກຂອງປະເທດລາວກັບປະເທດໄທ ດ່ານແຫ່ງນີ້ໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ການທ່ອງທ່ຽວສູ່ຫລວງພຣະບາງ, ສ.ປ…