Tag: ໃບກະເພົາ

25th December 2019 0

ຮູ້ໄວ້ເລີຍ ໃບກະເພົາ ຊ່ວຍຕ້ານການເກີດບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານ

By Admin

ຜັກກະເພົາເປັນຜັກພື້ນບ້ານປະຈຳຄົວເຮືອນ ນິຍົມນຳມາໃຊ້ເພື່ອດັບກິ່ນຄາວ ແລະ ເພີ່ມລົດຊາດເຜັດຮ້ອນ ພ້ອມກິ່ນຫອມແຮງ ຖືເປັນເຄື່ອງເທດຊັ້ນຍອດທີ່ທົ່ວໂລກນຳໃຊ້ ນອກນັ້ນ ຍັງມີສັບພະຄຸນທາງຢາໃນການຫຼຸດນ້ຳຕານໃນເລືອດລົົງໄດ້. ໃບ ຮາກ ແລະຕົ້ນກະເພົາ ມີລົດຊາດເຜັດຮ້ອນ ສາມາດນຳມາຕົ້ມໃນນ້ຳສະອາດດື່ມເປັນຢາຂັບເຫື່ອສຳລັບຄົນໄຂ້ມາລາເລຍ ແລະປິ່ນປົວອາການເປັນໄຂ້ຫວັດ ມີລິດຂັບລົມໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ຈຶ່ງມີການພັດທະນາມາເປັນຢາສະໝຸນໄພພື້ນບ້ານ ທັງນີ້ ໃບກະເພົາຍັງຖືເປັນຢາຂ້າເຊື້ອພະຍາດ ທີ່ໄດ້ຈາກທຳມະຊາດ ແລະມີຄຸນສົມບັດໃນການທຳລາຍເຊື້ອພະຍາດທີ່ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຄົນເປັນໄຂ້.…