Tag: ໃນ​ລາວ

2nd March 2021 0

ໂອ​ໂຫ້ ​ນີ້​ຄືຕົ້ນໄມ້ຍາງ ໃຊ້ຄົນເຖິງ 7 ຄົນ ອ້ອມ ຈຶ່ງຫຸ້ມລໍາຕົ້ນ ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄມ້ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ອາຍຸຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນລາວ

By Admin

ຖືວ່າເປັນບຸນຕາ ແລະ ດີຕໍ່ໃຈ !!! ຕົ້ນໄມ້ຍາງ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ອາຍຸຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຕາແຫຼວ ເມືອງຈໍາພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຕ້ອງໃຊ້ຄົນເຖິງ 7 ຄົນ ອ້ອມ ຈຶ່ງຫຸ້ມລໍາຕົ້ນ…