Tag: ໃຊ້​ໜີ້

29th December 2020 0

ເຂົາ​ວ່າ​ເປັນ​ໜີ້​ຂ້າມ​ປີ ມັນ​ບໍ່​ດີ! ນີ້​ຄື 4 ວິ​ທີ ​ຊຳ​ລະ​ໜີ້​ສິນ​ໃຫ້​ໝົດ​ໄວ ລອງ​ອ່ານ​ແລ້ວ​ປະ​ຕິ​ບັດຕາມ

By Admin

4 ເຕັກນິກ ໃນການຊຳ ລະໜີ້ສິນ ໃຫ້ຫມົດໄວ … 1 ສຳຫຼວດໜີ້ສິນຂອງທ່ານ ກ່ອນອື່ນ, ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການສຳຫຼວດໜີ້ ສິນທັງໝົດ ຂອງທ່ານ. ໂດຍການຮວບຮວມໜີ້ ສິນທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ອອກມາ ລາຍລະອຽດຂອງການຈ່າຍເງິນ ຈະເຫັນວ່າ ພວກເຮົາເປັນໜີ້ ເທົ່າໃດ? ເຈົ້າໜີ້…