Tag: ໂລກ້າຄິວ

26th January 2021 0

ຄັກ​ສຸດ! “ໂລກ້າຄິວ” ບໍລິການໂດຍສານ​ໃໝ່ ລາຄາ​ໜ້າ​ຮັກເລີ່ມຕົ້ນ 7000 ກີບ ກຽມ​ໃຊ້​ບໍ​ລິ​ການ​ເລີຍ

By Admin

“ໂລກ້າຄິວ” ບໍລິການໂດຍສານ ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ 7000 ກີບ ບໍລິການໃໝ່ຈາກ ໂລກ້າ ບໍລິສັດ ໂລກ້າ ຈຳກັດ ໄດ້ເປີດໂຕບໍລິການໃໝ່ ທີ່ມີຊື່ວາາ “ໂລກ້າຄິວ” (LOCA QUTE) ເຊິ່ງເປັນບໍລິການລົດແທັກຊີອອນລາຍ ຂະໜາດນ້ອຍ, ລາຄາປະຢັດເລີ່ມຕົ້ນ 7000 ກີບ/1…