Tag: ໂພນໂຮງ

13th February 2020 0

ຍອດຊວງ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ ເມືອງ ໂພນໂຮງ

By Admin

ແຂວງວຽງຈັນມີສິ່ງໜ້າສົນໃຈຫຼາຍໆຢ່າງ ໂດຍສະເພາະທໍາມະຊາດທີ່ສວຍງາມ,ບັນຍາກາດທີ່ດີ ສົດຊື່ນ ຊວນຫຼົງໄຫຼ ທ້າຍອາທິດນີ້ມີແຜນໄປໃສແລ້ວຫຼືຍັງ ຫາກວ່າໄດ້ໄປທີ່ແຂວງວຽງຈັນເມືອງໂພນໂຮງ ຂໍແນະນໍາໜຶ່ງສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນນັ້ນກໍຄື ຍອດຊວງ . . ຍອດຊວງ ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນເທິງຕູບແຄມຂອງ ທ່າມກາງທິວທັດທໍາມະຊາດແຄມຝັ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ, ຕາມພາບທີ່ທາງເພຈ໌ “ແຫ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຍອດຊວງ ແດນເນລະມິດ” ໄດ້ລົງພາບໄວ້ໃຫ້ເຫັນຕາມນີ້ .…