Tag: ແຮງງານຈີນ

20th May 2020 0

ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ແຮງງານທີ່ຕົກຄ້າງສັນຊາດຈີນກວ່າ 300 ຄົນໄດ້ກັບປະເທດແລ້ວ!

By Admin

ໃນວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2020 ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມທອງຄໍາ,​ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຫນ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບໄດ້ຈັດສົ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ແຮງງານທີ່ຕົກຄ້າງສັນຊາດຈີນ,​ຈຳນວນ 300 ກວ່າຄົນກັບຄືນປະເທດ. ທັງນີ້, ເນື່ອງຈາກ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄອບຄຸມການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19​ ໂດຍມີການ…