Tag: ແອນ້ອຍ 8 ມື້​

22nd May 2020 0

ຮ່ວມຊື້ດີນມ້ຽນຄາບອາບຮ່າງ ແອນ້ອຍ 8 ມື້​ຜູ້​ລ່ວງ​ລັບ

By Admin

ຮ່ວມຊື້ດີນມ້ຽນຄາບອາບສົບນາງແອນ້ອຍ8ມື້ ນາງແອນ້ອຍ ອາຍຸ ໄດ້ 8 ມື້ ບ້ານ ໂພນສະອາດ ເມຶອງ ພວງ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ມາເຂົ້າໂຮງໝໍມື້ນີ້ ວັນທີ 21/5/2020 ເວລາ 15:55 ນາທີ ສາເຫດທີເສຍຊີວິດ ທອງເບັງ…