Tag: ແສບ

30th May 2020 0

ຮູ້​ບ່ອນ​ປົວ​ແນະ​ນຳ ດ່ວນ ! ເດັກ​ຊາຍ 1 ປີ ຜິວ​ແຫ້ງ​ລອກ ແສບ​ທົ່ວ​ຮ່າງ​ກາຍ ຢູ່ ບ້ານ​ນາ​ສ້ຽວ

By Admin

ທ້າວນ້ອຍ ອາຍຸ 1 ປີ ຢູ່ບ້ານ ນາສ້ຽວ ເມືອງ ນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີປັນຫາທາງຜິວໜັງ ແຫ້ງ ລອກ ມາຕັ້ງແຕ່ເກີດ ແລະ ແສບແຮງ ທົ່ວຕົນໂຕ ຜູ້ປົກຄອງໄດ້ບັນເທົາຄວາມເຈັບປວດໃຫ້ລູກນ້ອຍ ດ້ວຍການໃຊ້ ນໍ້າມັນຫມາກພ້າວ ນໍ້າມັນງາທາ…