Tag: ແພດຈາກ ສປ ຈີນ

8th April 2020 0

ແພດຊ່ຽວຊານຈາກ ສປ ຈີນ ເດີນທາງຮອດຫຼວງພະບາງແລ້ວ ພ້ອມຝຶກອົບຮົມໃຫ້ 8 ແຂວງ ຕອບໂຕ້ໂຄວິດ

By Admin

ເຫຼົ່ານັກຮົບເສື້ອຂາວ ຈາກແດນມັງກອນ ມຸ້ງໜ້າລົງພື້ນທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອ 2 ແຂວງຂອງລາວ ຄືຫຼວງພະບາງ ແລະ ຈຳປາສັກ. ເຊິ່ງນັກຊ່ຽວຊານ ທີ່ລົງໄປແຂວງຫຼວງພະບາງນັ້ນ ໄດ້ເດີນທາງເຖິງສະໜາມບິນ ຫຼວງພະບາງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໃນວັນທີ  7 ເມສາ 2020 ຜ່ານມາ ໂດຍການຕ້ອນຮັບຂອງ ທ່ານ ວົງສະຫວັນ…