Tag: ແຜນປູກເຂົ້ານາແຊງ

7th November 2019 0

ຄາດການ 30 ພັນເຮັກຕາ ແຜນປູກເຂົ້ານາແຊງ 2 ເມືອງ ຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ

By Admin

ເນື່ອງດ້ວຍສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ໃນລະຍະຜ່ານເກີດມີໄພນໍ້າຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ ໃນຫຼາຍພື້ນທີ່ ສົ່ງໃຫ້ຜົນຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະເຂົ້ານາປີ ໃນຫຼາຍພື້ນທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ. ຂະນະທີ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຖືວ່າເປັນອີກແຂວງໜຶ່ງ ທີ່ໂດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ສົ່ງຜົນເນື້ອທີ່ນາຫຼາຍແສນເຮັກຕາ ຖືກນໍ້າຖ້ວມບໍ່ສາມດເກັບກ່ຽວໄດ້. ສະນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານໃຫ້ພຽງພໍ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນແຂວງ ການນຳແຂວງ ຈຶ່ງໄດ້ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ…