Tag: ແນວຄິດໄອເດຍຄົນລາວ

26th May 2020 0

ຊົມເຊີຍແນວຄິດໄອເດຍຄົນລາວ ຈາກ​ລົດ​ຈັກ​ສູ່​ລົດ​ຊາ​ເລັ່​ງ, ຕຸກໆ

By Admin

ຊົມເຊີຍແນວຄິດໄອເດຍຄົນລາວ ລາວເຮັດລາວໃຊ້​ ລາວຊົມໃຊ້ສົ່ງເສີມກັນລາວຈະເລີນ.​ . ໃຜຕ້ອງການສັ່ງໄດ້ເດີ້ ລາຄາ 7.​500,000 ກີບ (ໄດ້ລົດຈັກພ້ອມ)​ ລົດຈັກຈະເປັນລົດໂຄລາວ ຫຼື ເວບຈີນ ຖ້າລູກຄ້າມີລົດແລ້ວ ກໍ່ສັ່ງເຮັດແຕ່ເຮືອນລົດໄດ້ . #ເໝາະກັບການໄປຕະລາດແລະຊົມວິວທິວທັດທຳມະຊາດ _______________________ ຕິດຕໍ່ໂທໂທ 030 5144003…