Tag: ແຍ່ເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈ

23rd December 2019 0

ແພດໝໍຢຸ່ບັນດາໂຮງໝໍໃຫຍ່ ສາມາດປິ່ນປົວພະຍາດຍາກໆໄດ້ແລ້ວ ຫຼາຍຂະແໜງການ

By Admin

ເປັນອີກໜຶ່ງຄວາມພາກພູມໃຈ ສຳລັບວົງການແພດໝໍບ້ານເຮົາ ທີ່ສາມາດປິ່ນປົວ ແລະ ຜ່າຕັດພະຍາດຕ່າງໆຢູ່ບັນດາໂຮງໜໍໃຫຍ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສາມາດຜ່າຕັດປ່ຽນວາວຫົວໃຈ, ແຍ່ເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈ ແລະ ພະຍາດອື່ນໆທີ່ຮັກສາຍາກໄດ້ແລ້ວ ໂດຍການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ. ພາບປະກອບຂ່າວເທົ່ານັ້ນ ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ສຳພາດໃນບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ການແພດລາວສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າທຽບເທົ່າສາກົນແລ້ວ ເພາະມີເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສາມາດປິ່ນປົວພະຍາດທີ່ປິ່ນປົວຍາກໆໄດ້ແລ້ວ ໂດຍສະເພາະພະຍາດທີ່ກ່ຽວກັບຫົວໃຈ ເຊັ່ນ:…