Tag: ແຈ້ງໂຈະ ການອອກອະນຸຍາດເປີເຮ້ານອິນເຕີເນັດ

13th November 2019 0

ດ່ວນໆແຈ້ງໂຈະ! ການອອກອະນຸຍາດ ເປີດຮ້ານອິນເຕີເນັດກາເຟໃນນະຄອນຫຼວງ

By Admin

ພະແນກໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງໄດ້ອອກໜັງສືທາງການເຖິງ ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລກທີ ສະບັບເລກທີ 583/ພປທສ ລົງວັນທີ 4 ພະຈິກ 2019 ໃຫ້ໂຈະການພິຈາລະນາອອກອະນຸຍາດວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ຮ້ານອິນເຕີເນັດກາເຟ່ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂດຍອີງຕາມ…