Tag: ແຈ້ງປິດໂຮງງານອຸດສາຫະກຳຊົ່ວຄາວ

4th April 2020 0

ຕ້ານໂຄວິດ-19 ແຈ້ງປິດຊົ່ວຄາວ ການດໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ

By Admin

ເພື່ອຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຈຶ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 0348/ອຄ.ກອຫ ລົງວັນທີ 31 ມີນາ 2020 ເຖິງ: ຫົວຫນ້າພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ…