Tag: ແຈ້ງການໂຈະການສອບເສັງ

8th February 2021 0

​ເກີດ​ຫຍັງ​ຂຶ້ນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ແຈ້ງການໂຈະການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາລະດັບຊາດປະຈໍາປີ

By Admin

ດ່ວນ! ແຈ້ງການໂຈະການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາລະດັບຊາດປະຈໍາປີ ເນື່ອງຈາກວ່າມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ COVID-19 ທີ່ກຳລັງລະບາດ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ, ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ພະຍາດດັ່ງກ່າວ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຈື່ງໄດ້ໂຈະການ . ສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາລະດັບຊາດ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2020-2021 ນີ້…