Tag: ແຈ້ງການເບີໂທແປກ

13th November 2019 0

ETLແຈ້ງ!!! ຫ້າມໂທກັບເດັດຂາດ ຫາກເຫັນເບີໂທເຫຼົ່ານີ້ໂທເຂົ້າມືຖືຂອງທ່ານ

By Admin

ອີທີແອລ ແຈ້ງການເຖິງ ລູກຄ້າ ເລື່ອງ ການໂທເຂົ້າຈາກເບີຕ່າງປະເທດ (Spamming Calls) ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ມີເບີຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍ +24;+25;+37;+68 ແລະ +676… ຈາກຄ່າງປະເທດໂທເຂົ້າແລ້ວຕັດສາຍ ໂດຍມີຈຸດປະສົງໃຫ້ໂທກັບ ແລະ ເສຍຄ່າໂທອອກຕ່າງປະເທດ ໃນລາຄາແພງ ເຊິ່ງບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ແຮັກ (Hack) ເອົາຂໍ້ມູນການເງິນທາງທະນາຄານຂອງທ່ານ.…