Tag: ແຈກ​ເຄື່ອງ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ

6th April 2020 0

ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມໃນຍາມວິກິດ ຄົນ​ມີ​ນ້ຳ​ໃຈຫຼາຍ​ຢູ່​ເນາະ

By Admin

ນີ້ບໍ່ແມ່ນການສ້າງພາບ ແຕ່ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມໃນຍາມວິກິດ. ຂໍຊົມເຊີຍ! ແນວດີໆ ມື້ທີສອງຂອງການແບ່ງປັນ ໂຄວິດເຮັດຊີວິດປ່ຽນ ບາງຄົນຕົກວຽກ ບໍ່ມີບ້ານຢູ່ ບໍ່ມີບ່ອນນອນ ບໍ່ມີເຂົ້າກິນ ບໍ່ມີວຽກເຮັດ ບາງຄົນເຄີຍເກັບຕຸກນຳ້ຂາຍເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຊື້ເຂົ້າກິນ ມົ້ມມື້ ມົ້ມວັນ ກໍ່ບໍ່ມີຕຸກໃຫ້ເກັບຊຳ້ ຄົນບາງຄົນ ຕອນນີ້ຍັງບໍ່ຮູ້ຊຳ້ວ່າສິໄປທາງໃດດີ . ອົດທົນສູ້ໄປນຳກັນເດີ້ທຸກຄົນ ເຮົາຈະກ້າວຂ້າມຜ່ານວິກິດນີ້ໄປພ້ອມໆກັນ,…