Tag: ແຈກເຂົ້າສານຟຣີ

12th April 2020 0

ແມ່ຄ້ານໍ້າໃຈງາມ ຈົກເຂົ້າສານແຈກຟຣີ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ຢູ່ຕະຫຼາດຫົວຂົວ

By Admin

ນັບວ່າເປັນເລື່ອງລາວດີໆອີກເລື່ອງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມລາວ ຂະນະທີ່ບ້ານເມືອງກຳລັງຂັດສົນຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ດ້ວຍມູນເຊື້ອສາມັກຄີ ແລະ ເອື້ອເຟື້ອເພື່ອຂອງຄົນລາວ ກໍ່ຍັງປາກົດໃຫ້ເຫັນຫຼວງຫຼາຍໃນສັງຄົມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ດັ່ງເລື່ອງລາວຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ບ້ານຫົວຂົວ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. * ວັນທີ 12 ເມສາ 2020 ມີຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກອອກຊື່  Ping…