Tag: ແຂວງ ຫົວພັນ

20th October 2020 0

ມາຍ້ອນຮອຍປະຫວັດສາດໄປກັບ ຖໍ້າປະຫວັດສາດທ່ານຜູ້ນໍາ ເມືອງ ວຽງໄຊ ແຂວງ ຫົວພັນ

By Admin

ຖໍ້າປະຫວັດສາດທ່ານຜູ້ນໍາ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ ວຽງໄຊ ແຂວງ ຫົວພັນ ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງ ຊໍາເໜືອ 28km. ຖໍ້ານີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນໄລຍະສົງຄາມອິນດູຈີນ ເຊິ່ງບັນດາທ່ານຜູ້ນໍາລາວເຮົາເຄີຍໃຊ້ເປັນບ່ອນເຄື່ອນໄຫວການປະຕິວັດຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດ ແລະ ເປັນບ່ອນກໍາບັງການຖິ້ມລະເບີດຂອງສັດຕູ ພ້ອມທັງເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຫຼາຍກ່ວາ 23.000 ຄົນ. ນອກຈາກນີ້, ຖໍ້າດັ່ງກ່າວຍັງໃຊ້ເປັນສະຖານທີ່ຕ້ອນຮັບຂອງທ່ານທູດຕ່າງປະເທດ, ໃຊ້ເປັນບ່ອນປະຊຸມ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ,…

18th December 2019 0

ຫາໂອກາດໄປຈັກຄັ້ງ! ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວບໍ່ນໍ້າຮ້ອນທີ່ຮ້ອນສຸດໃນລາວ 100 ອົງສາ ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ

By Admin

ບໍ່ນໍ້າຮ້ອນເມືອງຮ້ຽມ ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງແຂວງຫົວພັນ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເທສະບານເມືອງຊໍາເໜືອປະມານ 155 ກິໂລແມັດ ແລະ ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງສະດວກສະບາຍ ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນແມ່ນນອນຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ – ພູເລີຍ ເຊິ່ງເປັນຂົງເຂດທີ່ອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍປ່າໄມ້ສີຂຽວສະອຸ້ມຕະຫຼອດປີ ພ້ອມທັງມີສັດສາວາສິ່ງຫຼາກຫຼາຍຊະນິດທີ່ໄດ້ອະນຸລັກຮັກສາໄວ້ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຊົມ. * ບໍ່ນໍ້າຮ້ອນແຫ່ງນີ້ມີອຸນຫະພູມສູງທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງມີຄວາມຮ້ອນເຖິງ 100 ອົງສາ ແລະ…