Tag: ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

30th January 2020 0

ເປີດ 2 ບ້ານວັດທະນະທຳ ເຜົ່າອາຄາ ເມືອງວຽງພູຄາ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

By Admin

ພິທີເປີດບ້ານວັດທະນະທຳ ຂອງເຜົ່າອາຄາ ບ້ານທົ່ງລາດ ແລະ ບ້ານຫ້ວຍຫົກ ເມືອງວຽງພູຄາ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໃນວັນທີ 29 ມັງກອນ 2020 ຜ່ານມາ . . . . . . . .…