Tag: ເຮືອນແພ ອູສະຫວັນ

28th December 2020 0

ປັກ​ໝຸດ​ໄວ້ບ່ອນ​ທ່ຽວ​ໃໝ່ ວິວ​ງາມ​ໂຄດດີ ທີ່ ເຮືອນແພ ອູສະຫວັນ ເທິງເຂື່ອນນ້ຳອູ 1 ຫລວງພະບາງ ຢ່າ​ລືມ​ໄປ​ທ່ຽວ​ຊົມ

By Admin

​ຍາມ​ນີ້​ໃຜ​ຢາກ​ເຫັນ​ໝອກ ບວກ​ກັບ​ວິວ​ງາມໆ​ແຄມ​ຂອງ ແນະ​ນຳ ທ່ຽວ ເຮືອນແພ ອູສະຫວັນ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງປາກອູ ບ້ານຫ້ວຍໂລ ເທິງເຂື່ອນນ້ຳອູ1 ຫລວງພະບາງ ທາງຮ້ານ ຈະມີກິດຈະກຳຫລາຍຢ່າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ນອນເຕັ້ນ ລ່ອງເຮືອ ແລະ ອີກໄວໆ ຈະມີກິດຈະກຳຫລາຍຢ່າງ . ເລີ່ມເປີດແລ້ວ…