Tag: ເອົາ​ມາ​ມາ​ຖິ້ມ

18th April 2020 0

​ສະ​ເທືອນ​ໃຈ​ຄົນ​ຮັກ​ໝາ ມີ​ຄົນ​ພົບ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ເອົາ​ໝາ​ມາ​ຖິ້ມ​ໄວ້​ທີ່​ເດີນພະເຈົ້າໄຊ​ເຊດຖາ ຕາ​ອີ່​ຕົນ​ເດະ

By Admin

​ສະ​ເທືອນ​ໃຈ​ຄົນ​ຮັກ​ໝາ ມີ​ຄົນ​ພົບ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ເອົາ​ໝາ​ມາ​ຖິ້ມ​ໄວ້​ທີ່ພະເຈົ້າໄຊ​ເຊດຖາ ຕາ​ອີ່​ຕົນ​ເດະ ​ຜູ້​ໃຊ້​ເຟດ​ບຸກ Kannika Vongphachan ເຜີຍ​ພາບ​ໂຕ​ໝາ ແລະ ຄຳ​ບັນ​ຍາຍ​ພາບ​ວ່າ ເຊົ້າຂອງວັນທີ 18 ຂ້ອຍໄປເດີນທາດຫລວງ ເຫັນລົດເກັງສີຂາວປ້າຍລົດ ກພ 1993 ເອານ້ອງຫມາມາປ່ອຍ ຍູ່ຫນ້າເດີນພະເຈ້າໄຊເຊດຖາ ແລ້ວກະຂັບລົດອອກໄປຫມາກະແລ່ນນຳແຕ່ຄົນໃຈດຳໃຈສັດມັນກະຖີ້ມນ້ອງຫມາໄປ ຂ້ອຍເຫັນແລ້ວຕາອີ່ຕົນ ມັນຊິກີນເຂົ້າຍູ່ໃສ.…