Tag: ເຫັດ​ຕີນ​ຊ້າງ​ໃຫຍ່

20th June 2020 0

ບ້ານເຈົ້າມີບໍ່? ເຫັດຕີນຊ້າງ ລໍາໃຫຍ່ ກໍາບໍ່ຫຸ້ມ ໜັກປະມານ 2-3 ໂລ ພຸ້ນ

By Admin

ບ້ານເຈົ້າມີບໍ່? ໃນວັນທີ 20/06/2020 . ຊາວບ້ານ ໂພນສົມບູນ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າປ່າຫາເຫັດ ພົບເຫັນ ເຫັດຕີນຊ້າງ ຂະໜາດຫຍັກ ລໍາໃຫຍ່ ຫົວບານໃຫຍ່ ກໍາບໍ່ຫຸ້ມ . ນໍ້າໜັກປະມານ 2-3 ໂລ ຕໍ່ອັນ…