Tag: ເວຍ ສະກົນລະວັດ

28th January 2020 0

ພະເອກຊ່ອງ 7 HD ເວຍ ສະກົນລະວັດ ທີ່ນະຄອນຫຼວວຽງຈັນ

By Admin

ແຟນໆທີ່ມັກຊົມລະຄອນໄທ ໂດຍສະເພາຊ່ອງ 7 HD ທີ່ລະຄອນ ຍອດຮັກນັກລົບຈົບລົງໄປ ທີ່ມີພະເອກຢ່າງໜຸ່ມ ເວຍ ສະກົນລະຫວັດ ສະແດງນໍາ ແລະ ເປັນນັກສະແດງທີ່ມີຊື່ສຽງຄົນໜຶ່ງຂອງປະເທດໄທ ລວມທັງລາວເຮົາທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ຫຼ້າສຸດວັນທີ 28 ມັງກອນ 2020 ໜຸ່ມເວຍ ສະກົນລະວັດກໍໄດ້ເດີນທາງມາທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອເປີດໂຕສິນຄ້າ…