Tag: ເລົ່າ​ບັນ​ຫາ

27th January 2021 0

ຮູ້​ບໍ່ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ຄວນເລົ່າບັນຫາສ່ວນໂຕໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງ?

By Admin

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ຄວນເລົ່າບັນຫາສ່ວນໂຕໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງ? ເພາະ80% ບໍ່ໄດ້ສົນໃຈອີກ20% ຍິນດີທີ່ເຈົ້າມີມັນ ການມີໃຜຈັກຄົນຮັບຮັບເປັນເລື່ອງທີ່ດີ ແຕ່ຄົງບໍ່ດີຖ້າຫາກເລົ່າບັນຫາສ່ວນໂຕໃຫ້ໃຜຕໍໃຜຟັງຕະຫຼອດ ແລະເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຈະຄິດວ່າຄົນອື່ນຈະສົນໃຈແຕ່ຄວາມຈິງ(ທີ່ເຈັບປວດຄື) ເຂົາກໍອາດຈະບໍ່ສົນໃຈ ແລະນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ເຈົ້າຄວນຄິດແລ້ວຄິດອີກເວລາຈະເລົ່າເລື່ອງສ່ວນໂຕສຸດໆ 1 ຄົນອື່ນກໍມີບັນຫາ ເຮົາຄິດວ່າເຮາມີບັນຫາຢູ່ຄົນດຽວແທ້ຈິ່ງຄືທຸກຄົນລ້ວນມີບັນຫາຂອງໂຕເອງ (ພຽງແຕ່ລາວອາດຈະບໍ່ໄດ້ເວົ້າອອກມາ) ດັ່ງນັ້ນກ່ອນຈະເລົ່າລອງຖອຍອອກມາເບິ່ງ ລາວກໍອາດຈະມີເລື່ອງທຸກໃຈຄືກັນ 2 ລາວກໍອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຊ່ວຍແກ້ແນວໃດ ເຊັ່ນບັນຫາສາມີ,ພັນລະຍາ, ບັນຫາຄວາມຮັກ ຢ່າລືມວ່າຄົນທີ່ເຮົາໄປເລົ່າ…