Tag: ເມົາຄ້າງ

1st May 2021 0

4 ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ຫຼັງປາຕີ້ໜັກ ຕື່ນມາແລ້ວວິນຫົວ ຕ້ອງອ່ານເດີ້

By Admin

4 ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ຫຼັງປາຕີ້ໜັກ ຕື່ນມາແລ້ວວິນຫົວ ຕ້ອງອ່ານເດີ້ 1 ດື່ມນ້ຳຫຼາຍໆ ເພາະເຄື່ອງດື່ມແອລກໍຮໍຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຖ່າຍເບົາດຸ ເຮັດໃຫ້ຮ່າຍກາຍຂາດນ້ຳ ສະນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ດື່ມນ້ຳທົດແທນ ຊ່ວຍຫຼຸດອາການວິນຫົວຈາກການຂາດນ້ຳ 2 ດື່ມນ້ຳໝາກໄມ້ ເຄື່ອງດື່ມນ້ຳຫວານ ຫຼື ເກືອແຮ່ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍສົດຊື່ນ, ຊົດເຊຍນ້ຳຕານ ແລະ…