Tag: ເມືອງເງິນ

27th April 2020 0

ຝົນມາໄວແຕ່ຕົ້ນປີ!!​ ເມືອງຊຽງເງິນ ເສຍຫາຍໜັກຈາກນ້ຳຖ້ວມ ປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍເບື້ອງຕົ້ນ 2 ຕື້ກີບ !!

By Admin

ຝົນມາໄວແຕ່ຕົ້ນປີ!!​ ເມືອງຊຽງເງິນ ເສຍຫາຍໜັກຈາກນ້ຳຖ້ວມ ປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍເບື້ອງຕົ້ນ 2 ຕື້ກີບ !! ເນື່ອງຈາກມີພະຍຸຝົນຕົກໜັກຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງໃນຄໍາຄືນຂອງວັນທີ 23 ເມສາ 2020 ຜ່ານອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ບ້ານຖິ່ນແກ້ວ,​ ເມືອງຊຽງເງິນ,​ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເກີດມີນໍ້າຖ້ວມເຮືອນຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມ ເສຍຫາຍໃຫ້ຈຳນວນ 9 ຄອບຄົວ ແລະ…

2nd March 2020 0

ຍ້ອນອະດິດເບິ່ງຮູບພາບເກົ່າຂອງເມືອງເງິນແຂວງໄຊຍະບູລີ ເມື່ອປີ ຄສ 1970

By Admin

ຍ້ອນອະດິດເບິ່ງຮູບພາບເກົ່າຂອງເມືອງເງິນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເມື່ອປີ ຄສ 1970 ຂອງເດືອນ ພະຈິກ ຖ່າຍໂດຍທ່ານ Benson, Frederic C ເມືອງເງິນ ເປັນເມືອງຫນຶ່ງທີຂຶ້ນກັບແຂວງໄຊຍະບູລີ ເປັນເມືອງທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບ ອຳເພີສະເຫຼີມພຣະກຽດຂອງພຣະຣາຊອານາຈັກໄທ . ເມືອງເງິນແມ່ນເປັນເມືອງທີມີດ່ານສາກົນນ້ຳເງິນ ເຊິ່ງເປັນປະຕູເຂົ້າ-ອອກຂອງປະເທດລາວກັບປະເທດໄທ ດ່ານແຫ່ງນີ້ໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ການທ່ອງທ່ຽວສູ່ຫລວງພຣະບາງ, ສ.ປ…