Tag: ເມືອງບົວລະພາ

9th April 2020 0

ບົວລະພາ ປິດການເຂົ້າ-ອອກ ເມືອງຊົ່ວຄາວ ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

By Admin

ພາຍຫຼັງ ສປປ ລາວ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທັງໝົດ 16 ກໍລະນີ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ກໍ່ຄືຄະນະສະເພາະກິດ ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື່ອພະຍາດໂຄວິດ 19 ຢູ່ສູນກາງ ກໍ່ຄືທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກ ເລກທີ 06…