Tag: ເມືອງທ່າແຕງ

17th June 2020 0

ດີ​ໃຈ​ນຳ​ເດີ້ ພັນກວ່າຄົນຢູ່ເມືອງທ່າແຕງ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ອົງການອາຫານໂລກ

By Admin

ເມື່ອວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2020 ນີ້ ນັກຮຽນປະຖົມ6 ພັນກວ່າຄົນ ຢູ່ເມືອງທ່າແຕງ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການອາຫານໂລກ ປັດຈຸບັນນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ 6.259 ຄົນ,ຍິງ 3.094 ຄົນຢູ່ເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກອົງການອາ ຫານໂລກ ໃນຂະນະທີ່ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ…