Tag: ເມຍຄຽດ

4th May 2022 0

ເມື່ອເມຍຄຽດໃຫ້ ກະກໍ່ບ໊ອກຕັນໂລດ ຢ່າຫາເຮັດແນວໃກ້ເມຍງອນເດີ້ຊຸມເຈົ້າ ! ດຽວເຈິແບບນີ້

By Admin

ເປັນພາບທີ່ເອົາມາແຕ່ໃນຄຣິບ ເຫັນແວບໆ ທີ່ເປັນຄຣິບຕາຫຼົກ ເຊິ່ງຄົນໃນຄຣິບເປັນຜົວເມຍກັນ ກະໜ້າບູດໜ້າງອນກັນ ໂດຍ ຝ່າຍເມຍກະໄດ້ກໍ່ບ໊ອກ, ກໍ່ກ້ອນດິນຈີ່ຕັນ ຂັນຜົວໄວ້ບ່ອນຕຽງນອນ ຮາຮາ ເປັນຄຣິບຕາຫຼົກ ພາບຕະຫຼົກສ້າງຄວາມຄາຍຄຽດເຊິ່ງຄນພາກັນແຊສະນັ່ນ ສໍາລັບພາບນີ້ 555 ບູດທັງ 2 ບອກເລີຍວ່າ ອົດອົດ ອົດກອດ ຄຽດຢູ່…