Tag: ເມກ​ຂະຫຼາ

21st January 2021 0

ເມກຂະຫຼາ ໝໍ​ລຳ​ສຽງ​ມີ​ເອກ​ກະ​ລັກ​ລາວ ເຊີນ​ຊວນ​ແຟນ​ເພງ ​ຮ່ວມຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ກຸ່ມຄົນ 100 ກວ່າຊີວິດ ທີ່ອົບ​ພະ​ຍົບ​ມາຢູ່ຕາມແຄມນຳ້

By Admin

ເມກຂະຫຼາເອັງ ກະບໍ່ທັນຮູ້ຈຸດປະສົງທີ່ແທ້ຈິງ ວ່າເປັນຫຍັງກຸ່ມຄົນ 28 ຄອບຄົວ 130 ຊີວິດດັ່ງກ່າວນີ້ ຈັ່ງປະຖີ້ມເຮຶອນຊານ ຖີ່ນຖານບ້ານເກີດທີ່ ຫວງແຫນຂອງຕົນ ມາກາງເຕັ້ນຢູ່ຕາມແຄມນຳ້ແບບນີ້ ຂໍຮ້ອງຢ່າດ່າມາວ່າເປັນຫຍັງລັດທະບານຄຶບໍ່ເບີ່ງບໍ່ແຍງ ເພາະເມກຂະຫຼາໝັ້ນໃຈວ່າລັດເພີ່ນບໍ່ປະຖີ້ມປະຊາຊົນດອກ ແຕ່ດ້ວຍທາງການຊົ່ວຊິໄປຮອດເພີ່ນຕາມລະບຽບ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ສະນັ້ນເຮົາຜູ້ກີນອີ່ມນຸ່ງອຸ່ນ ພໍມີຢູ່ມີກີນ ເຫັນແບບນີ້ແລ້ວ ເພຶ່ອແບ່ງເບົາ ຊ່ອຍເຫຼຶອເບຶ້ອງຕົ້ນ…