Tag: ເພີ່ມທຶນຊ່ວຍເຫລືອ

13th March 2020 0

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດອາເມລິກາປະຈໍາ ສປປ ລາວ ເພີ່ມທຶນຊ່ວຍເຫລືອເກືອບ 2 ລ້ານໂດລາ ໃຫ້ລາວຮັບມືກັບພະຍາດໂຄວິດ-19

By Admin

ຂອບໃຈຫຼາຍ ທ່ານ ປີເຕີ ເຮມ໋ອນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດອາເມລິກາປະຈໍາ ສປປ ລາວປະກາດເພີ່ມທຶນຊ່ວຍເຫລືອເກືອບ 2 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນປະເທດສະຫະລັດ ຫລື USAID ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວເພື່ອຮັບມືກັບພະຍາດໂຄວິດ-19. . ການປະກາດຊ່ວຍເຫລືອຄັ້ງນີ້ມີຂຶ້ນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຝຶກຊ້ອມເຫດການຈໍາລອງ ເພື່ອກະກຽມຄວາມໃນການຕອບໂຕ້ການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່(Covid-2019) . ໃນວັນທີ…