Tag: ເຜີຍແຜ່ກົດລະບຽບໃຫ້ຜູ້ແທນ

23rd June 2020 0

ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງສາລະວັນ ເຜີຍແຜ່ກົດລະບຽບໃຫ້ຜູ້ແທນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ VI

By Admin

ເພື່ອເປັນການກຽມຄວາມພ້ອມໃນການໄຂກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງສາລະວັນ ຄັ້ງທີ VI, ດັ່ງນັ້ນມາໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2020, ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງສາລະວັນ ຈິ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດລະບຽບໃນການເຂົ້າ-ອອກກອງປະຊຸມ, ການນຸ່ງຖື, ການປະຕິບັດໂມງເວລາ ແລະອື່ນໆ, ຂື້ນຢູ່ທີ່ສະໂມສອນແຂວງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ບຸນທະວີ ດວງລາສີ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ກຳມະການສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ,…