Tag: ເປັນຫຍັງ ຄ່າໄຟແພງ

24th May 2020 0

ເປັນຫຍັງ ຄ່າໄຟແພງ ທັງ​ທີ່ລາວສົ່ງອອກໄຟຟ້າເປັນຫມໍ້ໄຟອາຊຽນ

By Admin

ໃນໂຊຊຽລລາວໄລຍະນີ້ ບໍ່ມີເລື່ອງໃດ ຮ້ອນແຮງເທົ່າກັບເລື່ອງ ຄ່າໄຟແພງ ຫລັງຈາກປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ຮັບບິນຄ່າໄຟເດືອນ 4 ຫລືເດືອນເມສາ 2020 ເນື່ອງຈາກຄ່າໄຟເພີ່ມຂື້ນເທົ່າຕົວ ສຽງປະຊາຊົນລາວ ສະທ້ອນວ່າ ລັດຖະບານທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ມີນະໂຍບາຍຈະຊ່ວຍເຫລືອລົດຄ່າໄຟ ໃນຊ່ວງຢຸດພັກຢູ່ບ້ານ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ ແຕ່ເປັນຫຍັງລັດວິສະຫະກິດໄຟຟ້າລາວກັບບໍ່ສະຫນອງຕອບນະໂຍບາຍລັດຖະບານ . ກວດສອບກະແສສຽງປະຊາຊົນລາວທົ່ວປະເທດ…